O dă Partidului

 
Home
1546
Primarul Sebeșului nu și-a făcut la timp lecțiile
    cruce Citeam zilele trecute că Primăria Sebeș raporta cu mândrie că a reușit, în sfârșit, să introducă sistemul de plată electronică a ta­xelor și impozitelor locale. Care, după părerea mea, e con­ceput prost și în loc să-i ușureze viața contribuabilului i-o complică. Acesta trebuie să meargă la banca agreată de primăria respectivă, să se aboneze la serviciul de Internet banking (care și costă), să facă o cerere la pri­mărie pentru a obține parola pentru contul personal și abia pe urmă poate să-și plătească taxele prin Internet. Personal, deși sunt un dependent de Internet, am re­nunțat la a plăti taxele și impozitele locale prin acest sistem greoi. Dar acest lucru nu li se poate reproșa primăriilor, ci Guvernului, care a con­ce­put sistemul.
    Ce li se poate reproșa primăriilor, inclusiv celei din Sebeș, este că n-au respectat Legea nr. 291/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor și taxelor locale, publicată în M.O. nr. 346 din data de 24 mai 2002. Aceasta sti­pulează următoarele:
    "Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 24 din 30 ianuarie 2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor și taxelor locale, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări și completări:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Autoritățile administrației publice locale vor lua toate mă­su­rile necesare pentru implementarea unui sistem electronic de încasare a impozitelor și taxelor locale în fiecare oraș și municipiu.
    (2) Autoritățile administrației publice locale vor lua toate măsurile nece­sare pentru informarea cetățenilor asupra plății impozitelor și a taxelor lo­cale și prin intermediul sistemului electronic prevăzut la alin. (1), începând cu următoarele date:
    a) 1 februarie 2003, în cazul impozitelor și taxelor încasate de către au­to­ritățile administrației publice locale de la nivelul municipiilor;
    b) 1 noiembrie 2003, în cazul impozitelor și taxelor încasate de către au­toritățile administrației publice locale de la nivelul orașelor;
    c) 1 noiembrie 2003, în cazul impozitelor și taxelor încasate de către autoritățile administrației publice locale ale comunelor, dacă există solicitări în acest sens.
    (3) Autoritățile administrației publice locale vor asigura condițiile ne­ce­sare astfel încât încasarea impozitelor și taxelor locale să se poată face și prin intermediul sistemului electronic prevăzut la alin. (1).
    (4) Autoritățile administrației publice locale au obligația să ia măsuri, con­form legii, pentru asigurarea securității accesului la sistem și a confi­den­țialității datelor care fac obiectul sistemului electronic prevăzut la alin. (1)."
    2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) și (4) con­sti­tuie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000.000 de lei la 150.000.000 de lei."
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția Ro­mâniei.
Președintele Camerei Deputaților Valer DORNEANU
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. Președintele Senatului Alexandru ATHANASIU
    Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 346 din data de 24 mai 2002"
    Or, un singur primar din județ a respectat legea: Mircea Hava, firește. Pe urmă, tot anul trecut, sistemul a fost implementat și de Primăria Aiud. În rest, Dumnezeu cu mila. Mila prefectului, care ar trebui să vegheze, con­form îndatoririlor de serviciu, la respectarea legilor în teritoriu. În acest caz prefectul ar fi trebuit să se autoamendeze fiindcă la vremea când Sebeșul trebuia să aibă deja funcțional acest sistem, era primar actualul prefect! Ori­cum, rămâne meritul actualului primar că încearcă măcar acum să rea­lizeze ceea ce trebuia să facă predecesorul său (fiindcă sistemul nu-i de­plin funcțional deoarece lipsesc încă explicațiile pentru modul de folosire și condițiile de utilizare).
    Și acum, în loc de concluzie, o întrebare: când ne va anunța prefectul că au fost amendați toți cei ce n-au respectat această lege?
Florin SILEA